Per a qué serveix?

cropped-estertarja251.jpg

 

Per ajudar a resoldre els conflictes i  assolir acords d’una manera més efectiva i menys traumàtica. En casos de divorcis i separacions, ajudem a que els infants no hagin de viure una separació litigiosa.

  • Perquè les parts són les protagonistes i no el jutge.
  • Perquè s’ha comprovat que hi ha majorgrau de compliment de l’acord.
  • Perquè propicia solucions constructives.
  • Proporciona una major satisfacció envers el procés de gestió del conflicte.
  • Ningú no se sent perdedor.
  • Evita la confrontació destructiva.
  • Té en compte els interessos i necessitats de tots.
  • Propicia elements pedagògics.
  • Facilita la comunicació i preserva la relació.
  • Proporciona una major satisfacció envers el procés de gestió del conflicte.