Qué és una persona mediadora?

cropped-estertarja251.jpgÉs una persona professional que amb la seva intervenció fa possible que les persones puguin parlar del seu conflicte i cercar de forma conjunta una solució vàlida, responsable i beneficiosa per a tots, especialment per als fills en els casos de separacions.